kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT - Ông Tất Thành Cang tại Hội thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng mô hình BIM vào quản lý đầu tư xây dựng, khai thác vận hành công trình giao thông công chính

Date: 12/08/2014
www.kythuatdthi.com (sưu tầm) Thông báo ngày 24/06/2014 về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT - Ông Tất Thành Cang tại Hội thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng mô hình BIM vào quản lý đầu tư xây dựng, khai thác vận hành công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

:
More
Về đầu trang