Chuyên đề nền đắp trên đất yếu

Date: 10/08/2013
www. kythuatdothi.com; Nhắc lại các chỉ tiêu cơ lý của đất, nội dung khảo sát cần thiết để thiết kế xử lý nền, biện pháp quan trắc, vận dụng kết quả quan trắc để làm gì? Một số ví dụ tính toán các biện pháp xử lý nền như bấc thấm, giếng cát, cọc xi măng đất bằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn.

Mời các bạn xem video

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

=======================
Tài liệu tham khảo
[1]- Sách công trình xây dựng trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam;
[2]............................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
More
Về đầu trang