WaterGEMS tính năng mới từ SS4 đến SS6

Date: 02/01/2017
Giới thiệu với các bạn các tính năng mới của WaterGEMS. Trong một số tính năng mới thì tự động nối đồng hồ nước vào nút là tính năng rất nổi bật giúp tăng tốc độ tính thủy lực mạng lưới cấp nước

:
More
Về đầu trang