WaterGEMS - Phần mềm phân tích thủy lực cấp nước của hãng Bentley

Date: 11/11/2015
WaterGEMS là một giải pháp tổng thể cho hệ thống phân phối nước với các chức năng mô hình hóa thủy lực, mô hình hóa chất lượng nước, tương tác với mô hình dữ liệu không gian, tối ưu hóa hoặc quản lý tài sản.

WaterGEMS cung cấp một môi trường làm việc đơn giản, thân thiện và hiệu quả đối với các kỹ sư trong công tác phân tích, thiết kế, tối ưu hệ thống phân phối nước sạch, giúp mô hình xác với thực tế hơn, nhất là tại các vị trí quan trọng trên mạng lưới như trụ cứu hóa, các vị trí bơm biến tần,... điều mà các bài toán thủy lực của chúng ta hiện nay bỏ qua hoặc chưa quan tâm đến.


:
More
Về đầu trang