Thông báo lớp WaterGEMS thiết kế mạng cấp nước online tháng 8-2019.

Date: 25/07/2019
Trong khóa học mình cũng sẽ chia sẽ kinh nghiệm của tiêu chuẩn một số bang ở Mỹ về các chi tiết trong cấp nước để chúng ta cùng thảo luận so với các chi tiết chúng ta hiện nay đang dùng.

Nội dung khóa học bao gồm:
1. Khái niệm về mạng lưới cấp nước đô thị
2. Tính toán các loại nhu cầu dùng trong đô thị
3. Vạch tuyến mạng lưới cấp nước, sẽ thực hành trên dự án cụ thể.
3. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước sẽ làm bài tập đơn giản và sử dụng WaterGEMS để tính toán mạng lưới phức tạp
4. Tính toán dung tích đài nước, trạm bơm tăng áp
5. Chi tiết nút cấp nước, thiết bị phụ tùng đấu nối trên mạng lưới cấp nước
6. Các vấn đề liên quan đến nước va trên mạng lưới
7. Thi công lắp đặt tuyến cống cấp nước
8. Các vấn đề liên quan đến vận hành mạng lưới, phân tích chi phí về năng lượng của trạm bơm
9. Tối ưu đường kính ống cấp nước theo lưu lượng và áp lực.

Trong khóa học mình cũng sẽ chia sẽ kinh nghiệm của tiêu chuẩn một số bang ở Mỹ về các chi tiết trong cấp nước để chúng ta cùng thảo luận so với các chi tiết chúng ta hiện nay đang dùng.

Vận dụng Civil 3D vẽ mạng lưới cấp nước và trắc dọc cấp nước.

Các bạn quan tâm thì inbox mình để đăng ký khóa học nha. Link facebook: https://www.facebook.com/phampham.sau

Mô tả hình

Hình 1: Sách Advanced Water Distribution sẽ là tư liệu chính của khóa học

Mô tả hình

Hình 2: Sự khác nhau giữa mạng lưới nhánh và vòng

Mô tả hình

Hình 3: Bản vẽ chi tiết ống cấp nước trong trường hợp phải đi dưới cống thoát nước và biện pháp bảo vệ ống cấp nước

Mô tả hình

Hình 4: Nguyên lý bố trí van xả khí và xả cặn trên mạng lưới cấp nước.

:
More
Về đầu trang