Epanet - Xuất mạng lưới cấp nước từ AutoCAD sang Epanet bằng Tool EpaCAD

Date: 15/09/2013
Sau khi đã vạch tuyến mạng lưới cấp nước trên file Autocad, hiện nay có một sô công cụ có thể chuyển được mạng lưới cấp nước từ AutoCAD sang Epanet. Trong bài học này, hướng dẫn các bạn sử dụng Tool EpaCAD để chuyển vì công cụ này có nhiều cải tiến hơn so với công cụ DXF2EPA. Đó là nó nhận đượcPolyline là các tuyến ống....

Mạng lưới cấp nước trên AutoCAD

Lựa chọn kiểu chuyển đổi trên Tool EpaCAD

File đã được chuyển thành file Epanet

:
More
Về đầu trang