Epanet - Vạch tuyến ống cấp nước trên AutoCAD

Date: 30/08/2013
Để chuẩn bị mạng lưới xuất sang Epanet 2.0 tính toán thủy lực. Phần vạch tuyến mạng lưới nên thực hiện trên AutoCAD, vì trên AutoCAD vẽ sẽ nhanh hơn. Sau đó dùng công cụ DXF2EPA để xuất mạng lưới. Trong bài học này sẽ hướng dẫn các bạn một vài lưu ý khi vạch tuyến ống trên AutoCAD sao cho thuận tiện xuất mạng lưới về sau.

Khu quy hoạch chưa vạch tuyến ống cấp nước

Sau khi vạch tuyến ống cấp nước

:
More
Về đầu trang