Epanet - Thiết lập các thông số mặc định cho dự án

Date: 20/08/2013
Tiếp theo bài học hôm trước, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bài học hướng dẫn cách thiết lập các thông số mặc định của một dự án.

Khai báo tiền tố cho nút

Chiều dài ống tự động tính toán.

:
More
Về đầu trang