Epanet - Ngắt ống và nút nhanh cho mạng lưới cấp nước

Date: 06/09/2013
Khi vạch tuyến sơ bộ mạng lưới, đôi khi chưa để ý đến việc ngắt các đoạn ống ra thành từng đoạn tương ứng với các nút. Để thuận tiện cho việc không phải vạch lại các đoạn ống. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn dùng một chức năng trong menu Map của AutoCAD để ngắt các đoạn ống này ra. Để từ đó dùng Tool DXF2EPA chuyển mạng lưới sang Epanet về sau này.

Chức năng ngắt ống trong menu Map của AutoCAD

 

Các đoạn ống đã được ngắt ra

:
More
Về đầu trang