Khái niệm chế độ dòng chảy trong cống

Date: 18/08/2013
Động lực học chất lỏng nghiên cứu những quy luật chung về chuyển động của chất lỏng; không xét đến những lực tác dụng. Vì vậy phương trình động học chung cho cả chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực.

Tài liệu tham khảo.

[1]. Bộ Xây Dựng – Giáo trình Thủy lực, NXB Xây Dựng, Hà Nội – 2006.

[2]. Thủy lực công trình thoát nước, PGS.TS Trần Đình Nghiên, Trường ĐH Giao thông Vận Tải, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2010.

[3]. Nguyễn Tài – Thủy lực Tập I, Nhà xuất bản Xây dựng – 1998

:
More
Về đầu trang