Van giảm áp cho công trình cao tầng

Date: 17/07/2013
Đối với hệ thống cấp nước cho các nhà cao tầng, cần phải bố trí giảm áp để kiểm soát áp lực của hệ thống cấp nước. Bài này sẽ hướng dẫn cơ bản các bước tạo Family là van giảm áp và ký hiệu cho van khi thể hiện đơn giản hệ thống cấp nước (thể hiện 1 nét)

Bước 1: Chọn loại của Family là Pipe Accessories và Part Type là Valve Break Into

Bước 2: Vì không có file CAD nên, chọn load file nền là từ ảnh

Bước 3: Tạo các khối từ chức năng Extrusion và Revolve

sau đó gán thêm thông số cho đường kính bằng Pipe connector.

Bước 4: Thể hiện hai chế độ cho van, xem ở dạn nét và xem full hình dáng. Chọn trong chức năng Detail Level

Kết quả thể hiện khi vẽ trong dự án.

với tính năng Fine

với tính năng một nét. Coarse

 

 

 

 

:
More
Về đầu trang