Lựa chọn sơ đồ cấp nước

Date: 06/03/2014
Trước khi tiến hành đi sâu vào chi tiết cấp nước, bước cơ bản và quan trọng, quyết định tính hợp lý của thiết kế cấp nước bên trong đó là lựa chọn đề xuất sơ đồ cấp nước hợp lý. Trong bài video này sẽ cung cấp một vài câu hỏi xung quanh vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi.

:
More
Về đầu trang