Lắp đặt ống thoát nước trên trần

Date: 18/06/2013
Để hiểu được thiết kế cấp thoát nước trong nhà, trước tiên mời các bạn xem video ghi lại hình ảnh lắp đặt ống thoát nước trên trần, Video này đang được nhóm KD Training biên tập phụ đề tiếng Việt. Mời các bạn xem trước video này bằng tiếng Anh.

Nguồn (CrewcutTV's You-channel)

:
More
Về đầu trang