SoilWorks-Tính toán lún nền đường trên đất yếu theo giai đoạn thi công

Date: 02/12/2015
SoilWorks-Tính toán lún nền đường trên đất yếu theo giai đoạn thi công

Quá trình đắp nền đường được chia làm 3 giai đoạn. Yêu cầu dự báo độ lún ứng với từng giai đoạn thi công, để tính toán khối lượng bù lún trong thi công

Hình 1: Cấu tạo mặt cắt ngang đường

Hình 2: Kết quả dự báo độ lún theo giai đoạn thi công

Hình 3: Kết quả dự báo độ lún ứng với các gian đoạn thi công

:
More
Về đầu trang