SoilWorks-các mô hình đất-tính toán xử lý nền đất yếu

Date: 08/12/2015
SoilWorks- giới thiệu với các bạn, các mô hình đất-tính toán xử lý nền đất yếu. trong bài viết tiếp theo sẽ giới thiệu cụ thể từng thông số của mô hình đất

Trong SoilWork 2014 có 8 mô hình đất được cập nhật để phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu.

Mô hình nền đường đắp

Mô hình đất cát

Mô hình đất sét

Mô hình Modified cam Clay  ( mô hình đất yếu cải tiến)

Mô hình đất

Mô hình Mohr Coulomb

Mô hình đất Ohta

Mô hình Ohta-2

:
More
Về đầu trang