Xp Drainage - thiết kế mô phỏng thủy lực 2D

Date: 14/10/2016
Theo truyền thống, đa số các bài tính thủy lực thoát nước mưa đô thị chỉ ở dạng 1D. Nhưng với tình hình ngập lụt đô thị, cần phải biết diện tích ngập và chiều cao ngập để đánh giá mức đô thiệt hại khi ngập lụt xảy ra. Cần phải có phần mềm tính toán và mô phỏng dạng 2D. Và Xp Drainage là một trong số ít phần mềm thực hiện được việc này.

:
More
Về đầu trang