SewerGEMS Connect - Thoát nước thải

Date: 11/10/2016
Hãng Bentley vừa ra mắt phiên bản mới dành cho thoát nước thải, SewerGEMS Connect. Phiên bản thay đổi giao diện và thêm một số tính năng

Giao diện mới.

Các thanh công cụ vẽ và chức năng ở dạng Ribbon, đúng theo xu hướng mới.

Ngoài tính nước thải, SewerGEMS còn có thể tính thoát nước mưa và mạng lưới thoát nước chung bao gồm nước mưa và thải chung một hệ thống. Và mô phỏng giếng tách dòng.

Tính năng mới rất hấp dẫn đó là tự động kết nối nước thải từ nhà ra đường ống. Rất hay khi thiết kế cải tạo mạng lưới thoát nước, không phải tốn nhiều thời gian để quy đổi lưu lượng và nhập vào từng nút tính toán nữa.

Dĩ nhiên chương trình vẫn có tính năng lấy cao độ đỉnh hố ga từ bề một cách tự động cho tất cả các hố ga trên mạng lưới.

 

:
More
Về đầu trang