HEC-RAS 5 - phân tích ngập lụt 2D

Date: 16/10/2016
HEC-RAS 5.0.3 bổ sung tính năng mới là phân tích hệ thống thủy lực thủy văn trên sông 2D. Được cập nhật vào tháng 1 năm 2016

Với tình hình ngập lụt và phân tích thủy lực cả một hệ thống thủy điện xả lũ kết hợp mưa như hiện nay ở miềm Trung, thì HEC-RAS 5 là một lựa chọn vì nó miễn phí và được kiểm chứng hơn 70 dự án do quân đội Mỹ phát triển.

Mô hình thủy lực ngập lụt đô thị, sẽ biết được diện tích ngập và phạm vị ngập, chiều cao mực nước tại từng vị trí.

HEC-RAS, sử dụng phương pháp sai phân hữu hai và thể tích hữu hạn để mô phỏng.

 

 

:
More
Về đầu trang