Flood Modeller - Mô phỏng ngập lụt đô thị

Date: 02/11/2016
Cùng với HEC-RAS là phần mềm mô phỏng ngập lụt trên sông gồm 1D và 2D. Phần mềm Flood Modeller mô phỏng ngập lụt đô thị với 1D và 2D. Đặc biệt là kết nối được với SWMM. Giúp cho việc mô hình được nhanh hơn và kế thừa dữ liệu được từ các mạng lưới thoát nước trước đó đã xây dựng bằng SWMM. Và ưu điểm nữa là có phiên bản miễn phí đủ tính năng cho người dùng đánh giá và học tập.

 

:
More
Về đầu trang