LID (Low Impact Development) trong SWMM 5.1

Date: 30/12/2014
LID = Low Impact Development đã được đưa vào SWMM 5, với 5 loại công trình khác nhau, với mục đích tính toán thiết kế các công trình thoát nước trên lưu vực để giảm dòng chảy mặt. 5 mô hình này bao gồm: Bio-Retention, Infiltration Trench, Porous Pavement, Rain Barrel, Vegetative Swale.

Các hình ảnh minh họa cho các mô hình

Với công cụ được hỗ trợ, khi thiết kế người thiết kế lúc nào cũng nên nghĩ đến " Green Infrastructure" để phối hợp lựa chọn các loại mô hình trên, từ đó làm giảm dòng chảy mặt, điều này dẫn đến cống thoát nước trên đường phố được giảm xuống so với chưa áp dụng mô hình LID vào dự án.

Một mô hình đáng được khuyến khích áp dụng và nhân rộng để ứng phó với lũ lụt và biến đối khí hậu.

Tất cả 5 mô hình này đã có các công trình nghiên cứu và công thức tính toán rõ ràng. Các bạn quan tâm hãy áp dụng vào dự án của mình để giảm chi phí đầu tư xây dựng cống thoát nước mưa và thân thiện với môi trường.

:
More
Về đầu trang