Ý nghĩa của đường HGL và EGL

Date: 14/09/2015
Trong tính toán mạng lưới thoát nước mưa đô thị, sẽ có trường hợp cống bị chảy ngập. Để kiểm soát xem nước đã lên tới đỉnh hố ga, gây ngập mặt đường hay chưa, cần căn cứ vào hai đường HGL và EGL, nếu hai đường này lên tới mặt đường thì biết tại vị trí hố ga đó sẽ có nước ục lên từ cống. Cần kiểm tra lại thủy lực để lựa chọn đường kính cống.

Để kiểm soát tốt đường HGL và EGL nên sử dụng phần mềm tính toán.

 

Chương trình SSA cho kết quả trắc dọc thủy lực tuyến cống, mặc dù cống chảy đầy, nhưng đường HGL và EGL nằm dưới mặt đất thiết kế nên tuyến cống này không gây ngập nước trên mặt đường. Có thể sử dụng Power InRoad, Power Geopak, hoặc lập bảng tính bằng Excel.

:
More
Về đầu trang