PHẦN 3 - TÍNH TOÁN THỦY LỰC RÃNH THU NƯỚC MƯA

Date: 10/03/2016
Tính toán thủy lực rãnh thu nước mưa (Gutter) có tính chất rất quan trọng, là cơ sở để đảm bảo an toàn thoát nước mặt và bố trí giếng thu nước mưa.

Kết quả  thủy lực của rãnh thu nước (Gutter) sẽ giúp người kỹ sư thiết kế an toàn, tối ưu, bố trí hợp lý, chính xác và tiết kiệm giếng thu nước mưa.

Với đam mê nghiên cứu và kinh nghiệm tư vấn thiết kế các dự án Mỹ, Th.S Phạm Ngọc Sáu sẽ hướng dẫn các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc tính toán thủy lực rãnh thu nước trong thiết kế Thoát nước mưa.

 

 

:
More
Về đầu trang