Vẽ lưới tọa độ mặt bằng công trình

Date: 20/06/2013
Về cơ bản trước khi dựng công trình, cần phải xác định lưới tọa độ công trình để làm cơ sở xác định vị trí các thành phần kiến trúc còn lại. Bài học này giới thiệu các bước để xây dựng lưới trục cho công trình.
:
More
Về đầu trang