Thể hiện nút thăm cuối tuyến thoát nước thải

Date: 13/06/2013
Nút thăm cuối tuyến là thành phần không thể thiếu đối với các tuyến ống thoát nước trong công trình, bài này sẽ giới thiệu một trong các cách thể nút thăm cuối tuyến. Các bạn chọn chế độ HD để thấy hình nét hơn.
:
More
Về đầu trang