Bố trí ống cấp nước tự động

Date: 28/07/2013
Revit MEP sẽ tự động đưa ra một số phương án tuyến ống tương ứng với vị trí các thiết bị vệ sinh đã được định vị, từ đó người thiết kế có thể lựa chọn và hiệu chỉnh thêm để có được tuyến ống cấp nước như mong muốn.

Nhà vệ sinh cho một công trình công cộng như sau;

Định nghĩa các thiết bị vệ sinh cùng một nhóm cấp nước

 

Bố trí tuyến ống cấp nước

Phương án tuyến ống theo tiêu chí Network

Phương án tuyến ống cấp nước theo tiêu chí Perimeter

Kết quả tuyến ống sau khi có hiệu chỉnh, để tuyến ống hợp lý hơn

Xem kết quả ở dạng 3D

 

 

 

:
More
Về đầu trang