Prostructure-Mô hình dầm T BTCT 24m

Date: 04/09/2015
Prostruture-Mô hình dầm T BTCT 24m, theo các hướng nhìn khác nhau.

Hướng nhìn 3D và 2 hình chiếu, có nét thấy và khuất của kết cấu

Hướng nhìn từ đáy dầm nhìn lên, thấy được hệ dầm ngang

Hình hướng nhìn theo phương dọc cầu, thấy được sự thay đổi mặt cắt dầm (phần vát đầu dầm)

:
More
Về đầu trang