Prostructure - hướng dần vẽ cơ bản - bố trí thép

Date: 08/09/2015
Prostructure V8i - Người thiết kế có thể tự xây dựng khối 3D với hình dạng bất kỳ. Sau đó định nghĩa thành đối tượng 3D Concrete, từ đó bố trí thép, hình dạng thép có thể được định nghĩa từ người dùng với hình dạng bất kỳ.

Mô hình dầm chữ U tuyến Metro

:
More
Về đầu trang