ProStructure Connect Edition V10 thêm tính năng f(x) Variables

Date: 27/05/2019
ProStructure Connect Edition V10 thêm tính năng f(x) Variables

ProStructure Connect Edition V10 thêm tính năng f(x) Variables , tham số cho đối tượng, cạnh tranh với Revit, đặc biệt nhận được mô hình từ phần mềm RM Bridge (chuyên tính toán cầu)- tạo thành một qui trình BrIM hoàn thiện từ tính toán đến chi tiết bản vẽ thi công.
Hình tham số và bố trí cho tường chắn đất.

Mô tả hình

Tham số cho tường chắn đất

Mô tả hình

Bố trí cốt thép 3D tường chắn đất

 

More
Về đầu trang