SEAPE - Commercial Hospital - Durango Renovation - USA

Date: 16/07/2015
Commercial Hospital - Durango Renovation là dự án mở rộng bệnh viện, cùng với đó là mở rộng bãi đỗ xe, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước SEAPE thực hiện các công việc sau:

1. Thiết kế grading cho bãi đỗ xe

2. Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước

:
More
Về đầu trang