PlumCreek - Colorado - USA

Date: 10/04/2015
Công ty seape đã thực hiện dự án, áp dụng 100% phần mềm Civil 3D từ thiết kế cơ sở đến kỹ thuật thi công. Bao gồm các hạng mục: Thiết kế đường, san lấp, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước, kiểm soát xói lỡ bồi lắng.

Phase I new development of 65 single detached units located at corner of Plum Creek Parkway and South Gilbert Street, Town of Castle Rocks, State of Colorado, U.S.A.

Service:

- Civil Engineering: Sanitary Sewer, Water, Grading, Roadways, Trails, Erosion Control/GESC

- Basic to Construction Designs

Project Type:

- Residential

Size:

- 26 Acres

:
More
Về đầu trang