Parker Yard [Gailen D. Buck] - Colorado - USA

Date: 07/07/2015
Parker Yard [Gailen D. Buck] project is new development of an existing commercial service center site in city Parker, Douglas County, State of Colorado, U.S.A. Phase 1 of this project includes 6,000 SF new truck wash building, new fuel island, all fencing/gates and rough/fine grading, paving, curb and gutter for approximate 1/3 of the site. Phase 2 will include 31,000 SF new crew building, 9,400 SF new shop building, 8,600 SF new sweeper storage building and the remaining site work.

 

Nhiệm vụ chính của dự án là thiết kế cao độ san lấp tối ưu để ít phá vào hiện trạng nền đã có. Và thiết kế hồ điều hòa nước mưa nằm trong khu vực dự án nhằm đảm bảo lượng nước mưa trước và sau khi thực hiện dự án không làm quá tải đoạn cống hiện có trên tuyến đường nối vào khu quy hoạch

:
More
Về đầu trang