MIKE SHAW SUBARU - COLORADO - USA

Date: 16/07/2015
MIKE SHAW SUBARU - COLORADO - USA, là dự án mở rộng trụ sở sửa chữa của hãng xe SUBARU. Khi mở rộng trụ sở ảnh hưởng tới bãi đỗ xe hiện có... Các công việc SEAPE thực hiện cho dự án.

1. Thiết kế lại grading cho vùng mở rộng và đảm bảo ít phá vào bãi đỗ xe hiện hữu.

2. Thiết kế các tuyến cống nước mưa.

:
More
Về đầu trang