Lakewood Streets - Colorado - USA

Date: 15/07/2015
Lakewood Streets - Colorado - USA là dự án thiết kế khu nhà ở liên kế, và cải tạo mới hai tuyến đường Featon và Eaton. Dự án được thực hiện 100% bằng AutoCAD Civil 3D.

Các đề mục của dự án bao gồm:

1. Thiết kế cải tạo hai tuyến đường Featon và Eaton

2. Thiết kế san lấp hay còn gọi là Grading cho các lô nhà

3. Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước.

Một số hình ảnh và bản vẽ của dự án.

 

:
More
Về đầu trang