Hyder Red Rocks - Colorado - USA

Date: 15/07/2015
Hyder Red Rocks - Colorado - USA, là dự án mở rộng nhà điều hành quản lý sân golf và nhà hàng tiệc cưới. Dự án được thực hiện 100% AutoCAD Civil 3D. Seape đã thực hiện với các hạng mục:

1. Thiết kế Grading, tối ưu khối lượng đào đắp, hạn chế phá vào tự nhiên

2. Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa, nước thải, nước cấp.

3. Thiết kế và kiểm soát bồi lắng sói lỡ trong quá thi công dự án.

Một số hình ảnh của dự án:

 

:
More
Về đầu trang