DICKINSON - NORTH DAKOTA - USA

Date: 16/07/2015
Dự án DICKINSON - NORTH DAKOTA - USA, là một khu công nghiệp, thiết kế với tiêu chí LID. Thoát nước mưa của dự án sử dụng mương hở, bằng đất trồng cỏ để tăng khả năng thấm nước, giảm hệ số dòng chảy trên lưu vực xuống cống. SEAPE thực hiện các mục công việc sau:

1. Thiết kế Grading và mương hở, khối lượng đào đắp ít nhất có thể

2. Thiết kế các cống ngang đường nối giữa các tuyến mương

3. Thiết kế các tuyến đường trong khu công nghiệp

Một số hình ảnh của dự án:

:
More
Về đầu trang