VNCC-Đợt 5-Tính toán bố trí thép (Midas Civil)+tính lún nền đất yếu (Plaxis)

Date: 10/04/2017
Tiếp theo phần tính toán gia cố nền móng, ở buổi tiếp theo đã sử dụng phần Midas Civil để thiết kế thép trong kết cấu theo 22TCN 272-05; phần 12 kết cấu vùi và áo hầm; buổi chiều hướng dẫn tính lún nền đất yếu để đưa ra quyết định xử lý nền hay không theo 22TCN 262-2000-thiết kế nền đường đắp trên đất yếu dùng phần mềm Plaxis.

Hình 1: Biểu đồ mô men trong cống hộp 2 ngăn trong phần mềm Midas Civil

Hình 2: Giải thích biểu đồ mô men trong cống hộp

Hình 3: Kết quả tính toán thép trong phần mềm Midas 

 

Mô hình tính lún nền đường đắp trên đất yếu

 

Áp lực nước lỗ rỗng trong lớp đất yếu

 

Độ lún của nền trong thời gian 15 năm. 48.8cm>40cm, cần phải có biện pháp xử lý nền.

 

:
More
Về đầu trang