Tính hệ số thấm tương đương khi xử lý nền bằng bấc thấm

Date: 02/10/2015
Tính hệ số thấm tương đương khi xử lý nền bằng bấc thấm

Nguồn: Tạp chí  của bộ xây dựng số 12-2013

Trích từ bài: Phân tích ổn định tường chắn bằng cột đất xi măng để giữ ổn định trượt nền đắp trên đất yếu xử lý bằng bấc thấm tác giả Trần Xuân Thọ

:
More
Về đầu trang