Plaxis-training Công ty Tư vấn Thiết kế BR

Date: 20/01/2016
SEAPE+KD Training - đã hợp tác đào tạo với CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ B.R (http://www.brc.com.vn) . Training phần mềm Plaxis - Phần tính toán công trình giao thông. Quá trình training đã diễn ra thành công, hai công ty đã hợp tác, trao đổi chuyên môn cởi mở, thực hiện trách nhiệm của người học và người dạy. Một số hình ảnh của các buổi training:

 

:
More
Về đầu trang