Plaxis-Thảo luận-bấc thấm xử lý nền đất yếu

Date: 20/06/2015
Plaxis-xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm-thảo luận Câu hỏi bạn: Lê Hữu Lành, hiện đang theo học nghành Địa chất công trình tại Huế. Hiện em đang sử dụng phần mềm Plaxis 8.2 để tính toán xử lí đất yếu bằng bấc thấm S=1.5m. Khi em chạy xong thì không biết tại sao áp lực nước lỗ rỗng lại không tăng khi mỗi lần gia tải mà nó cứ giảm đều.

Hình 1: Lưới biến dạng công trình, sau thời gian 365 ngày, có bấc thấm

Hình 2: Áp lực nước lỗ rỗng trong nền khi có bấc thấm, sau thời gian 365 ngày, giá trị 30.61kN/m3 ( ban đầu 46kN/m2)

 

:
More
Về đầu trang