Plaxis-Giới thiệu tính năng mới Plaxis 2014

Date: 19/09/2015
Plaxis-Giới thiệu tính năng mới Plaxis 2014, thực hiện tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế B.R; 73 Ðường Số 10, Khu Nhà ở Nam Long--Phường Tân Thuận Ðông-Quận 7

Hình 1: Khai báo kích thước mô hình

Hình 2: Cửa sổ khai báo đặc trưng vật liệu của đất

:
More
Về đầu trang