Plaxis-Chuyển vị cọc trên nền đất yếu

Date: 04/07/2017
Trong thi công cầu trên nền đất yếu, cần phải xem xét tải trọng thi công ảnh hưởng đến kết cấu cầu về chuyển vị ngang. Chuyển vi jngang cho phép 38mm theo 22TCN 272-05.

Với địa chất lớp bùn dày trung bình 25m; khi có tải trọng thi công chuyển vị ngang lớn nhất trong cọc nằm giữa lớp đất yếu.

Biểu đồ chuyển vị ngang của cọc trong nền đất yếu.

Phạm vi ảnh hưởng của tải trọng thi công đối với công trình cầu.

Biểu đồ mô men trong cọc.

Tốt nhất nên chạy bằng phần mềm Plaxis 3D để phản ánh đúng sự làm việc của kết cấu

Hiện nay đã có lớp học phân tích địa kỹ thuật dùng phần mềm Plaxis Online.

Để đăng ký học các bạn liên hệ facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

:
More
Về đầu trang