Plaxis 3DT-Đề bài tính toán hố móng dùng cọc xi măng đất

Date: 29/08/2015
Sử dụng phần mềm Plaxis 3DT để tính toán tường chắn hố móng dùng cọc xi măng đất, có xét đến cọc ống dự ứng lực đã thi công trước đó.

Mặt cắt ngang hố đào

Thiết lập kích thước mô hình bài toán trong Plaxis 3D Tunnel

 

:
More
Về đầu trang