Thông báo mở lớp online OpenRoads Designer (ORD) tháng 08/2019.

Date: 25/07/2019
ORD với sự thông minh và nhẹ nhàng, ORD sẽ áp dụng từ giai đoạn thiết kế cơ sở (quy hoạch 1/500) đến thi công - đi từ tư vấn thiết kế đến nhà thầu thi công

ORD với sự thông minh và nhẹ nhàng, ORD sẽ áp dụng từ giai đoạn thiết kế cơ sở (quy hoạch 1/500) đến thi công - đi từ tư vấn thiết kế đến nhà thầu thi công. Có thể áp dụng:

1. Thiết kế đường ngoài và trong đô thị
2. Thiết kế đường nâng cấp và cải tạo đường cũ
3. Thiết kế hạ tầng còn lại, nước mưa, nước thải, nước cấp
4. Xây dựng nhanh cống bể thông tin, điện
5. Quản lý khối lượng
6. Xuất bản vẽ 2D và mô hình 3D giàu thông tin, khai thác trong lúc thi công và vận hành bảo dưỡng.

Các bạn quan tâm khóa học thì inbox mình nha. Link facebook: https://www.facebook.com/phampham.sau

Mô tả hình

Quản lý khối lượng trên mô hình 3D

Mô tả hình

Xử lý giao cắt các hạng mục hạ tầng

Mô tả hình

Soạn mặt cắt ngang vét hữu cơ 

 

:
More
Về đầu trang