OpenRoads Designer (ORD)- các loại khối lượng phần đường.

Date: 27/06/2019
OpenRoads Designer (ORD)- các loại khối lượng phần đường.

Khối lượng đào đắp trong ORD giờ đây không phải tạo bề mặt đáy hay shape nữa, ORD tự hiểu nét vẽ dưới cùng trong mặt cắt ngang để tính với bề mặt tự nhiên. Điều giúp tính được khối lượng cho các mặt cắt phức tạp, như có tường chắn...

Ngoài ra ORD lấy được diện tích cỏ của mái taluy, dải cỏ trên vỉa hè và vải địa kỹ thuật.

Mặt cắt đình kèm là một ví dụ cơ bản bao gồm khối lượng kết cấu áo đường, vỉa hè, đất sét bao, diện tích vải địa, khối lượng vét hưu cơ.

ORD ra luôn bảng tổng hợp khối lượng, rất tiện.

Mô tả hình

Mô tả hình

Đăng ký học liên hệ thầy Sáu: https://www.facebook.com/phampham.sau

More
Về đầu trang