OpenRoads Deigner - Khi hai phui cống giao nhau.

Date: 25/07/2019
OpenRoads Deigner - Khi hai phui cống giao nhau.

Khi hai tuyến cống đi song song với nhau, nếu thi công cùng lúc có thể sẽ xảy ra trường hợp hai phui đào của tuyến cống giao nhau, nếu không quan tâm sẽ bị dư khối lượng đào và đắp đất.

Mô tả hình

Mô tả hình

 

:
More
Về đầu trang