OpenRoad Designer - thiết kế đường kính cống và khối lượng phui cống.

Date: 21/05/2019
OpenRoad Designer - thiết kế đường kính cống và khối lượng phui cống.

OpenRoad Designer là tên mới, kèm theo nhiều cải tiến từ các phần mềm Geopak, InRoad của Bentley. Chuyên cho thiết kế đường, cấp thoát nước.

Trong OpenRoad Designer có tích hợp tính toán đường kính cống thoát nước tự động, giống như trên SewerGEMS. Xem hình 1, trong này chúng ta có thể khai báo, vận tốc tối thiểu, tối đa, chiều sâu chôn cống... Công thức tính toán thủy lực theo HEC-22.

Ngoài ra chương trình còn cho phép chúng ta, tính khối lượng phui đào theo mặt cắt người dùng định nghĩa. Xem hình 2, tính năng này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho phần tính khối lượng phui cống.

Chọn trench - có kèm phui đào cống hay không.

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

liên hệ https://www.facebook.com/kythuatgiaothong/

 

More
Về đầu trang