OpenRoad Designer - Civil Cell - tính năng thông minh

Date: 24/05/2019
Civil Cell là một trong số các tính năng làm cho phần mềm này được đánh giá là thông minh. Vì Civil Cell cho phép người kỹ sư tạo ra các mẫu điể hình như nút giao ngã ba, ngã tư, lối tiếp cận... Tạo xong lưu thành thư viện và có thể áp dụng cho nhiều vị trí cùng tính chất sau đó, và khi gán model rồi vẫn chỉnh sửa được kích thước phù hợp cho từng vị trí.

Civil Cell là một trong số các tính năng làm cho phần mềm này được đánh giá là thông minh. Vì Civil Cell cho phép người kỹ sư tạo ra các mẫu điể hình như nút giao ngã ba, ngã tư, lối tiếp cận... Tạo xong lưu thành thư viện và có thể áp dụng cho nhiều vị trí cùng tính chất sau đó, và khi gán model rồi vẫn chỉnh sửa được kích thước phù hợp cho từng vị trí.

Ví dụ, có Civil Cell là lối lên, hình 1, sau đó áp vào cho vị trí model, hình 2, cũng mẫu đó áp dụng tiếp qua các vị trí khác, hình 3.

Nhờ Civil Cell chúng ta có thể thiết kế nút giao phức tạp rất nhanh, bằng cách tạo các Civil Cell thành phần, lưu thành thư viện để tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm thời gian, không phải mỗi nút mỗi tạo lại theo đúng trình tự trước đó.

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

 

 

(Nguồn Bentley)

More
Về đầu trang