OpenRoad Designer - Cắt bó vỉa - Drop curb

Date: 22/06/2019
Trong corridor của ORD có tính năng Parametric Constraint - thiết lập giá trị biến thiên cho các đối tượng nằm trong mặt cắt ngang, bề dày kết cấu áo đường khi làm đường cải tạo, chiều cao tường, bề rộng đường...

OpenRoad Designer - Cắt bó vỉa - Drop curb

Trong corridor của ORD có tính năng Parametric Constraint - thiết lập giá trị biến thiên cho các đối tượng nằm trong mặt cắt ngang, bề dày kết cấu áo đường khi làm đường cải tạo, chiều cao tường, bề rộng đường...

Ví dụ ở đây, thiết lập giá trị biến thiên cho chiều cao bó vỉa, để cắt bó vỉa tại lối lên xuống vỉa hè. 

Tính năng Parametric Constraint - giúp chúng ta tùy biến giá trị phức tạp trong mặt cắt ngang, cùng với tính năng linh hoạt trong tạo mặt cắt ngang của ORD, giúp kỹ sư thiết kế trở nên nhẹ nhàng và thông minh.

Mô tả hình

Mô tả hình

đăng ký học liên hệ facebook thầy Sáu: https://www.facebook.com/phampham.sau

More
Về đầu trang