Geopak - xuất nhập dữ liệu StormCAD to BIM

Date: 02/12/2015
Geopak - với menu Subsurface Utility cho phép kết nối dữ liệu mạng lưới thoát nước sau khi đã thiết kế thủy lực bằng StormCAD hoặc CivilStorm thông qua Submodel.

Menu Subsurface Utility, giúp tạo mô hình 3D hạ tầng và kiểm tra thủy lực ngay trên Geopak. Là dữ liệu đầu vào của quy trình công nghệ BIM cho thiết kế hạ tầng đô thị.

:
More
Về đầu trang