Geopak - tổng quan định nghĩa bề mặt, tạo mặt bằng tuyến, trắc dọc, trắc ngang đường

Date: 11/08/2015
Video tổng quan về công nghệ OpenRoad Technology của hai phần mềm Power Inroad và Power Geopak. Giúp các bạn bước đầu làm quen giao diện và thao tác chuột. Xây dựng bề mặt tự nhiên, định nghĩa tuyến, chọn mặt cắt ngang, áp mặt cắt ngang cho tuyến. Cập nhật mặt cắt. Các bạn đã từng sử dụng Civil 3D, thì đó sẽ là một thuận lợi cho các bạn tiếp cận với công nghệ này.

Xem trước mặt cắt ngang đường

Định nghĩa bề mặt tự nhiên từ cao độ dạng text

:
More
Về đầu trang